Reklamácia, odstúpenie od zmluvy, výmena tovaru

Máme pro Vás levný a rychlý způsob vrácení zboží. Stačí postupovat dle níže uvedených informací, zboží zabalit, odnést na Vámi zvolenou pobočku Zásilkovny a nahlásit obsluze náš kód pro vracení zboží: 99854651. Na místě nic neplatíte, my Vám z peněz za vrácené zboží odečteme 4 €. Odeslat balík touto cestou můžete i když k vám putoval jiným přepravcem. 

Seznam poboček Zásilkovny: https://www.zasielkovna.sk/pobocky?closest=1

Reklamace

Občas se může něco pokazit. Proto máme na veškeré zboží záruku 2 roky. Záručním listem je faktura, kterou jste obdržel/a při převzetí zboží v balíčku. Také ji posíláme elektronicky v emailu, který Vám přišel jako potvrzení, že objednávka byla vyřízena. Do zásilky spolu s reklamovaným zbožím, které prosím posílejte čisté, přibalte fakturu (popř. dostatečné údaje k identifikaci Vaší objednávky) a nezapomeňte uvést, jakou závadu zboží vykazuje.

Zboží prosím zašlete na adresu: ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika nebo použijte připravený kód 99854651. Neposílejte zboží na dobírku, jinak nebude moci být převzato. Na vyřízení reklamace máme 30 dnů od převzetí zásilky, budeme se však snažit vyřídit ji rychleji.

Jméno a příjmení: ..................................................................................................... Číslo objednávky: ........................................

Jak se závada projevuje: ……………………………………………………………………………………………………………

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nám prosím vraťte neopotřebované, nepoškozené, čisté a nejlépe v originálním obalu (i se všemi visačkami, dokumentací a veškerým příslušenstvím). Částku Vám převedeme na bankovní účet nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží. Upozorňujeme, že Vy jako spotřebitel hradíte přímé náklady spojené s vrácením zboží. Také odpovídáte za snížení hodnoty v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi včetně jeho funkčnosti a za uvedení vráceného zboží do původního stavu.

Zboží prosím zašlete na adresu: ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika nebo použijte připravený kód 99854651. Neposílejte zboží na dobírku, jinak nebude moci být převzato. Do zásilky vždy přibalte fakturu (popř. dostatečné údaje k identifikaci Vaší objednávky).

Jméno a příjmení: ..................................................................................................... Číslo objednávky: .........................................

Tímto odstupuji od kupní smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a náklady na dodání zboží z internetového

obchodu na IBAN účtu: ……………................................................................................................................…............................

nebo požaduji výměnu za jiné zboží*: ……………….……………………………………………………………………………

 

Datum převzetí zboží:                   …………………………………….                                                          

Datum odstoupení od smlouvy:    ……………………………………                                    .........................................................

                                                                                                                                                                                Podpis

Výměna zboží

Zboží Vám rádi vyměníme* dle Vašeho přání za jiné. Zboží však musí být v pořádku, kompletní a nesmí jevit známky používání.

V případě potřeby prosím zašlete zboží na adresu: ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika. Do zásilky vždy přibalte fakturu (popř. dostatečné údaje k identifikaci Vaší objednávky).

Jméno a příjmení: ..................................................................................................... Číslo objednávky: ..........................................

Tímto prosím o výměnu za zboží*: ……………………………………….…………………..Velikost/varianta**: …..…...…….

 

IBAN účtu pro zaslání případného přeplatku: ……...……………………………..……………….…….….…………………….

*  výměnu provedeme za cenu dopravného a dobírky dle aktuálního ceníku dopravy a platby na našem e-shopu     

** pokud připadá v úvahu

SŤAHUJ DOKUMENT